Painoindeksi nuorillevuotta
kuukautta

Tämä lomake sisältää neljä input-elementtiä, joissa käyttäjä voi syöttää sukupuolen, iän, pituuden ja painon. Lomake sisältää myös kaksi readonly input-elementtiä, joissa näytetään painoindeksin ja sen tulkinnan. Lomakkeen ”Laske painoindeksi”-painiketta painamalla käynnistetään painoindeksilaskurin laskenta.

Jätä kommentti